cz     en

Novinky

CITIQ PARK na železnici

Společnost CITIQ pro Centrum dopravního výzkumu vyrobila dle definovaných požadavků systém pro detekci průjezdu vlaků. Systém byl je postaven na trhu dostupném - systému pro detekci přítomnosti automobilů tzv. „chytré parkování“. K úpravám došlo zejména v programování jednotlivých komponent systému, protože hardware „chytrého parkování“ byl vyhovující i pro účel detekce průjezdu vlaků. Magnetický detektor byl umístěn „ zahrabán“ do kolejového lože.
Systém umožňuje plně autonomní provoz bez zásahu do kolejových obvodů a také bez napojení na přejezdové zabezpečovací zařízení. Cílem systému je šířit informace o příjíždějícím vlaku na přejezd  za účelem aktivace další výstrahy či jiných opatření pro zvýšení informovanosti řidičů. Smyslem je zdůraznit fakt výstražného stavu přejezdu i u nezabezpečených přejezdů. Signalizace je automaticky spouštěna při detekování projíždějícího vlaku.
Detekce magnetických senzorů je použitelná nejen pro detekci průjezdu vlaku, ale také pro detekci překážky např. automobilu na přejezdu. (řešení CITIQ PARK)

Reference

CITIQ PARK v Praze

CITIQ PARK v Praze

Společnost CITIQ realizovala dodávku 46 kusů magnetických detektorů a k instalacím odpovídajícího příslušenství kolektorů MASTER a SLAVE pro společnost ELTODO.
Instalace detektorů proběhla na různých místech v Praze. Na datech z detektorů  byla mimojiné pro veřejnost zpřístupněna mobilní aplikace - Parkování ZTP Praha. Stalo se tak v rámci pilotního projektu parkovacích čidel pro osoby ZTP. Tato aplikace umožňuje uživatelům zjištění aktuálního stavu obsazenosti vyhrazených parkovacích míst na Praze osazených v rámci pilotního projektu.
https://itunes.apple.com/cz/app/parkovani-ztp-praha/id918467395?mt=8
 
Výzvou pro společnost CITIQ v rámci instalace systému v historickém centru Prahy bylo se vyrovnat s požadavky na minimálními narušení historického charakteru veřejného prostoru. Z tohoto důvodu došlo k výrobě magnetický detektorů v podobě zámecké dlažby a re-designu datových kolektorů, které se neupevňují na sloup, nýbrž se do dutého prostoru sloupu zapouští, aby datový kolektor nebyl vidět. 

Média

CITIQ na IQRF Alliance Meeting


Společnost CITIQ, jako člen IQRF Alliance, prezentovala ve dnech 10-11/12/2015 systém chytrého parkování na akci při níž přes 60 účastníků z téměř 40 firem a 12 zemí přijelo do Brna představit své produkty a řešení využívající IQRF bezdrátovou platformu.
Více o akci včetně prezentace společnosti CITIQ naleznete zde - http://www.iqrfalliance.eu/news/30-2nd-iqrf-alliance-meeting

V rámci prezentace CITIQ představil také integraci do datových kolektorů chytého parkování nového srážkového detektoru, v městkém prostředí užitém zejména k měření výšky sněhu na střechách domů. Smyslem je, aby se multiplikovalo užití vybudovaných datových kolektorů nejen za účelem sběru dat z magnetických detektorů, ale nabídla se infrastruktura ke sběru dat i z jiných sensorů. 

Reference

CITIQ PARK v  Žilině

CITIQ PARK v Žilině

Společnost CITIQ vyhrála výběrové řízení na instalaci systému chytrého parkování (52 míst) na vybrané lokalitě univerzity v Žilině, jako praktické učební pomůcky.

Podrobný popis a postup vlastní instalace je možné shlédnout:
http://www.chytremesta.sk/cz/chytre-mesto/system-chytreho-parkovani2

Samotný magnetický detektor byl v rámci této pilotní instalace umístěn do ochranného dvojitého, obalu s cílem ochránit magentický detektor při plánované rekonstrukci povrchu parkoviště.
 
CITIQ PARK v Brně

CITIQ PARK v Brně

Statutární město Brno se zapojilo do přípravy projektu s tematikou udržitelné městské dopravy do výzvy CIVITAS (7. rámcový program) ve skupině partnerů pod vedením města Stuttgart. Mezi opatření realizovaná v projektu CIVITAS 2MOVE2 patří také Smart parking ve městě Brně..
http://www.civitas.brno.cz/?q=node/164
 
V rámci projetku CIVITAS 2MOVE2 bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele technologie Smart Parking na ulici Rooseveltova, které vyhrálo společnost ELTODO. Magnetické detektory (75 osazených míst) a datové kolektory pro společnsot ELTODO dodala společnost CITIQ. 
 
Data z magnetických detektorů obsazenosti parkovacích míst se dají využít nejen pro informace o volných parkovacích místech, ale v kombinaci s daty z parkovacích automatů pak dohromady dávají ucelený obraz o platební morálce řidičů na ulici Rooseveltova.