Monitoring průjezdu dopravy

Geomagnetický detektor registruje průjezd vozidel. Detektor je v zemi a může mít podobu třeba dlažební kostky. Data se odesílají do kolektoru umístěném v okolí, například na dopravní značce či lampě veřejného osvětlení. Dále se posílají na centrální server k dalšímu zpracování a analýze.

Měřit se může:
● počet a rychlost projíždějících aut
● délka kolon.
Podle dat se následně mohou upravovat třeba intervaly na semaforech, uzavírky apod.

Zaujala vás naše technologie a chcete se dozvědět více?

Potkejme se na schůzce a my vám vše do detailů vysvětlíme.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti CITIQ s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.