Chceme chytrá česká města

Koncept chytrých měst se ve světě prosazuje stále častěji. V České republice je však tento fenomén teprve na začátku, technologie jsou drahé a složité. My v CITIQ však víme, že to jde jinak. Základ naší firmy tvoří expert na hardware, softwarový specialista a dopravní inženýr. Všichni společně pracujeme na tom, aby se představitelé měst a firem dozvěděli, jak získat data pro efektivnější řízení dopravy a využití parkovacích míst.

Chceme, aby se koncepty smart cities a internet of things staly běžnou součástí českých měst a šetřily tak finance i životní prostředí.

Historie CITIQ

timeline

11/2012 - založení společnosti
04/2013 - spolupráce s Centrem dopravního výzkumu
03/2014 - produktové uvedení detektoru parkování
09/2015 - upgrade firmware detektoru
12/2015 - implementace do detektorů protokolu IQRF DPA
04/2016 - půlroční program JIC MASTER
08/2016 - změna v podílnické struktuře
10/2016 - upgrade firmware detektoru
01/2017 - integrace IoT modemů SIGFOX
05/2017 - integrace IoT modemů LoRA

11/2012 - založení společnosti 
04/2013 - spolupráce s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i.na projektech v oblasti chytrého parkování a v oblasti systémů pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech
03/2014 - produktové uvedení detektoru parkování a prvních padesát parkovacích detektorů na platformě IoT - IQRF - instalovaných v reálném provozu
09/2015 - upgrade firmware detektoru na funkčnost detekce průjezdů vozidel, jejich rychlosti a délky
12/ 2015 - implementace do detektorů  protokolu IQRF DPA pro jednoduchou integraci bezdrátových produktů 
04/2016 - vybráni expertní komisí do půlročního programu JIC MASTER určeného pro inovativní firmy
08/2016 - změna v podílnické struktuře společnosti
10/2016 - integrace IoT modemů SIGFOX do detektorů
01/2017 - získání certifikace certifikace parkovacích a průjezdových detektorů pro IoT síť  SIGFOX  
05/2017 - integrace IoT modemů LoRA do detektorů

 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti CITIQ s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.