Monitorujeme dopravu efektivně, jednoduše a levně

Používáme technologii založenou na geomagnetických detektorech zapuštěných v zemi, vysílajících signál datovým kolektorům. Detektor zjišťuje přítomnost automobilu díky změně magnetického pole v okolí.

Výhody technologie CITIQ

Naše technologie je odolná

Detektory jsou zapuštěné v zemi a zaasfaltované, případně mohou mít podobu dlažební kostky. Jsou tak velmi odolné vůči počasí. A díky tomu, že splývají s povrchem, nepřitahují pozornost vandalů.


Detektory jsou bezdrátové

Nepotřebujeme vést žádné kabely a rozkopat kvůli tomu celé parkoviště. Stačí jeden vrt, do kterého senzor zapustíme a o zbytek se postará bezdrátový přenos dat.


Instalace je rychlá a jednoduchá

Vyvrtání otvoru a zapuštění jednoho detektoru provádí dva technici a zabere přibližně 15 minut.


Detektory mají dlouhou výdrž

U baterií garantujeme výdrž 5 let. Podle zkušeností však vydrží až 8 let.


Zaručujeme vysokou přesnost

V místech, kde neprojíždí tramvaje, dosahují naše detektory až 97% úspěšnosti rozpoznání průjezdu automobilu. V místech s tramvajovým provozem se toto číslo pohybuje kolem 90 %.


Detektory téměř nepotřebují údržbu

Při standardním provozu není potřeba žádných výjezdů techniků. Přibližně jednou za rok doporučujeme provést rekalibraci, kterou však můžete provést i sami na dálku. Náš technik je vám k dispozici.


Přenos dat

Detektory posílají data do kolektorů, které jsou umístěné třeba na sloupu veřejného osvětlení nebo na dopravní značce. Pro přenos je v ČR možné využít 3 dostupné sítě - IQRF, SIGFOX a LoRA. Vždy vám pomůžeme vybrat nejvhodnější řešení s ohledem na frekvenci a objem odesílaných dat.
IQRF, SIGFOX, LoRA

Software

Standardně veškerý SW běží v cloudové infrastruktuře na straně CITIQ s.r.o.
Zákazníkovi jsou odesílány push notifikace při změně stavu na dohodnuté URL. Nad rámec tohoto standardního přístupuk API je možné získat přístup k CITIQ monitorovacímu systému - webové službě, která shromažďuje diagnostická a monitorovací data z jednotlivých detektorů.

CITIQ monitorovací systém umožňuje:
- vykreslení historie v grafu pro zvolené časové období
- základní statistické funkce (např. minimum/maximum) ve zvoleném časovém období
- tvorbu tzv. watchlistů - přehledových tabulek s poslední hodnotou vybraných datových bodů
- tvorbu tzv. eventů - stanovení logických podmínek nad datovými body, při jejichž platnosti by měl být upozorněn dohled (např. nízká hodnota napětí akumulátoru nebo nedostupnost diagnostických dat po delší dobu atp.)
- nastavení emailového /SMS upozornění při vzniku definovaného eventu

Magnetický detektor

Magnetický detektor slouží k monitoringu parkování nebo dopravy (počet vozidel, délka a rychlost vozidel).

Technická specifikace:

Detektor magnetický DM-21xxx

detektor pro měření přítomnosti vozidla. Princip detekce je založen na kontinuálním měření geomagnetického pole.

Technické parametry
Napájení: baterie, lithium-thionyl chlorid (Li-SOCl2)
Komunikace: RF 868/916 Mhz (všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11), LoRA, SIGFOX
Provozní teplota: −40 °C / +85 °C

Instalace:
a) do vozovky (intruzivní, pomocí jádrového vývrtu, průměr 100 mm)
b) povrchová (upevněná na povrch nebo v podobě zámkové dlažby apod)

Datové kolektory

Datové kolektory slouží ke sběru dat z magnetickcýh detektorů využívající komunikaci IQRF

Technická specifikace

Kolektor MASTER CM-121x

Datový sběrač a jednotka řídící komunikaci mezi instalovanými prvky parkovacího systému. Předává k dispozici aktuální data online pro další zpracování (export do DATEX II, vzdálený dohled). Doporučený počet připojených detektorů - cca 200 kusů .

Technické parametry:
Instalace: na sloup
Napájení: akumulátor
Varianty dobíjení: fotovoltaický panel
veřejné osvětlení
síť NN
Komunikace: RF 868/916 Mhz (všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11)
3G/EDGE/GPRS
Provozní teplota: −25°C / +60°C
Rozměry: 400 × 300 × 150 (200) mm
Hmotnost: max. 15 kg (s akumulátorem, bez fotovoltaického panelu)

Jednotka MASTER může být kombinovaná s LED zobrazovači

SLAVE CS-126xF

Opakovač RF signálu. Zabezpečuje přenos dat z detektorů. Díky použité technologii bezdrátové MESH sítě efektivně zajistí potřebné pokrytí RF signálem. Pomocný prvek pro rozsáhlejší instalace.

Technické parametry:
Instalace: na sloup
Napájení: akumulátor
Varianty dobíjení: fotovoltaický panel
veřejné osvětlení
síť NN
Komunikace: RF 868/916 Mhz (všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11)
Provozní teplota: −25°C / +60 °C
Rozměry: 240 × 190 × 90 mm
Hmotnost: max. 3 kg (bez fotovoltaického panelu)

Podívejte se, jak se detektory instalují

Instalace zařízení CITIQ je velmi jednoduchá. Provádějí ji 2 lidé a zapuštění jednoho detektoru zabere přibližně 15 - 20 minut. Instalace se provádí jádrovým vývrtem, zapuštěním detektoru a následným zaasfaltováním díry - téměř neznatelná stopa po otvoru.

Desatero realizace systému

Detektor může mít i podobu dlažební kostky a splývá tak dokonale s povrchem dlážděné silnice. Tato instalace je ještě rychlejší.

Další využití

V CITIQ umíme monitorovat nejen automobilovou dopravu:

Zaujala vás naše technologie a chcete se dozvědět více?

Potkejme se na schůzce a my vám vše do detailů vysvětlíme.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti CITIQ s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.